Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis..67891011..
Europos Bendrija (EB)
Europos Bendrijos direktyva
Europos Bendrijos reglamentas
Europos Bendrijos sprendimas
Europos Bendrijos žvejybos laivas
Europos Bendrijų statistikos sistema
Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“
Europos ekonominė bendrija (EEB)
Europos ekonominė erdvė (EEE)
Europos investicijų bankas (EIB)
Europos kaimo plėtros tinklas (EKPT)
Europos Komisija (EK)
Europos kooperatinė bendrovė (SCE)
Europos laisvosios prekybos asociacija (ELPA)
Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema
Europos Parlamentas (EP)
Europos plėtros fondas (EPF)
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)
Europos Sajunga (ES)
Europos Sąjungos integruotasis tarifas (TARIC)
Europos Sąjungos parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai
Europos Sąjungos Taryba
Europos sąskaitų sistema
Europos statistika
Europos statistikos sistema
Europos Taryba
Europos vystymo fondas
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP)
Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF)
Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF)
Eurostatas
eutrofikacija
faktoringas
fasuota prekė
fasuotas maisto gaminys
fasuotė
finansinė atskaitomybė
finansinė investicija
finansinė nuoma
finansiniai metai

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas