Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

bendràsis vidaũs prodùktas (BVP)

Sritis: Ekonomika

Visų šalies teritorijoje veikiančių ūkinių subjektų per tam tikrą laikotarpį sukurtų galutinio vartojimo prekių ir paslaugų piniginė išraiška. BVP yra vienas iš pagrindinių nacionalinių sąskaitų sistemos rodiklių, kuris gali būti apskaičiuojamas trimis metodais: pajamų, išlaidų ir gamybos; jo kitimo tempai ir bendrosios nacionalinės pajamos naudojami tarptautiniams palyginimams ir ekonominei analizei atlikti.

ENgross domestic product (GDP)
DEBruttoinlandsprodukt n
FRproduit m intérieur brut
RUваловой внутренний продукт m

Šaltinis: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas