Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

bendràsis mutų tarfas

Sritis: Ekonomika

ES bendrosios užsienio prekybos politikos priemonė, kuri nustato į ES vidaus rinką importuojamų iš trečiųjų šalių prekių muitų tarifus. Bendrąjį muitų tarifą sudaro kombinuotoji prekių nomenklatūra ir muitų (įskaitant mokesčius, turinčius tą patį poveikį kaip ir muitai, ir žemės ūkio išlyginamuosius mokesčius) tarifai ir kitos užsienio prekybos tarifinio reguliavimo priemonės.

ENcommon customs tariff; common external tariff
DEgemeinsamer Zolltarif m; gemeinsamer Außenzoll m
FRtarif m douanier commun; tarif m extérieur commun
RUобщий таможенный тариф m; общий внешний таможенный тариф m

Šaltinis: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas