Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

bendróji žẽmės kio poltika (BŽŪP)

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Europos bendrijos politika žemės ūkiui remti, kuri nuolat peržiūrima, atsižvelgiant į bendrus besikeičiančius žemės ūkio ir visuomenės poreikius. Europos ekonominės bendrijos steigimo (Romos) sutartyje įtvirtinti pagrindiniai BŽŪP tikslai: didinti žemės ūkio gamybą; garantuoti normalų žemdirbių pragyvenimo lygį; stabilizuoti rinką; užtikrinti maisto ir kitų žemės ūkio produktų tiekimą; užtikrinti, kad maisto produktai pasiektų vartotoją jam priimtinomis kainomis. 2003 m. BŽŪP reforma siekiama ES žemės ūkį pertvarkyti taip, kad jis taptų konkurencingesnis pasaulio rinkose; sustiprinti ES kaimo plėtros politiką, supaprastinti jos įgyvendinimą; suteikti svaresnį vaidmenį aplinkos apsaugos ir maisto saugos bei kokybės srityse.

ENcommon agricultural policy (CAP)
DEgemeinsame Agrarpolitik f (GAP)
FRpolitique f agricole commune (PAC)
RUединая сельскохозяйственная политика f Европейского сообществa

Šaltinis: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas