Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

kinių gyvnų kis

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Gamintojo nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais teisėtai valdomos ūkinių gyvūnų laikymo priemonės (nekilnojamasis turtas, mašinos, įranga, žemė) ir ūkiniai gyvūnai.

ENfarm of animals kept for farming purposes; farmed animal farm
DEBetrieb m für landwirtschaftliche Tierhaltung
FRferme f des animaux dans les élevages; ferme f des animaux d'élevage
RUхозяйство n сельскохозяйственных животных

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 92-3434).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas