Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

ekològinės gamýbos monė

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Sertifikavimo įstaigos sertifikuota įmonė, atitinkanti galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių ekologinę gamybą, reikalavimus.

ENorganic production enterprise
DEBio-Unternehmen n
FRentreprise f de production biologique
RUэкологическое предприятие n

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl duomenų apie ekologiškus žemės ūkio produktus teikimo“ projektas.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas