Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

sertifikúotas ekològinės gamýbos plótas

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Sertifikavimo įstaigos patvirtintas žemės ūkio naudmenų ar pasėlių plotas, kuriame laikomasi ekologinio žemės ūkio reikalavimų.

ENcertified organic area
DEzertifizierte Bodenfläche f für ökologischen Anbau
FRsuperficie f biologique certifiée; terre f biologique certifiée
RUсертифицированная органическая площадь f

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 3D-202 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-152 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 43-1613).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas