Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

ekonòmika

Teiktinas

Sritis: Kitos sritys

Mokslas, tiriantis šalies ūkio raidą ar kurios nors ūkio šakos būklę, jos ryšių, procesų ir reiškinių dėsningumus. Ekonomikos objektas – gamybos, paskirstymo, mainų ir vartojimo santykiai, poreikių tenkinimo galimybės naudojant ribotus išteklius.

ENeconomics
DEÖkonomik f; Wirtschaftswissenschaft f; Wirtschaftslehre f
FRscience f économique
RUэкономика f; экономическая наука f

Šaltinis: Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas / rengėjai R. Gatautis, R. Gudauskas, O. Gurskienė ... [et al.]. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2008.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas