Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

ùžsienio investcija

Aprobuotas

Sritis: Ekonomika

Užsienio valstybės, įskaitant Europos Sąjungos valstybes nares, tarptautinės organizacijos, užsienio fizinio ir (ar) juridinio asmens investicija Lietuvos Respublikoje.

ENforeign investment
DEausländische Investition f
FRinvestissement m étranger
RUиностранная инвестиция f; зарубежная инвестиция f

Šaltinis: Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (Žin., 1999, Nr. 66-2127; 2001, Nr. 64-2329; 2003, Nr. 69-3119; 2004, Nr. 167-6106; 2009, Nr. 77-3164; 2010, Nr. 139-7100) (2010-11-12 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas