Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

bãzinė peñsijų rentà

Aprobuotas

Sritis: Finansai

Dalyviui iki gyvos galvos lygiomis dalimis kiekvieno mėnesio pradžioje (pirmąją mėnesio dieną) mokama periodinė pensijų išmoka, kai nenumatytas paveldėjimas. Bazinės pensijų rentos dydis yra mėnesinės pensijų išmokos dydis.

ENbasic pension annuity
DEBasisrente f
FRprestation f de retraite de base
RUосновная пожизненная рента f

Šaltinis: Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 75-3472).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas