Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

uždaróji ãkcinė bendróvė (UAB)

Sritis: Ekonomika

Akcinė bendrovė, kurios akcijos negali būti platinamos ir jomis prekiaujama viešai, jei įstatymai nenustato kitaip.

ENclosed joint stock company (CJSC); closed share holding company; private limited company
DEGesellschaft f mit beschränkter Haftung (GmbH); geschlossene Aktiengesellschaft f
FRsociété f à responsabilité limitée (SARL)
RUзакрытое акционерное общество n (ЗАО)

Šaltinis: Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas VIII-1835 (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574; 2006, Nr. 82-3252; 2009, Nr. 91-3914, Nr. 154-6945; 2010, Nr. 1-22; 2011, Nr. 81-3966) (2011-06-21 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas