Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

žẽmės našùmo vértinimas

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Tam tikros teritorijos žemės ūkio naudmenų dirvožemio našumo nustatymas, gautų duomenų apibendrinimas ir žemės našumo patikslinimas, gavus naujų duomenų apie žemės gamtines ir ūkines savybes.

ENland productivity evaluation; land quality evaluation
DEBewertung f der Bodenfruchtbarkeit
FRévaluation f de la productivité des terres
RUоценка f производительности земли; оценка f продуктивности земли

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 3D-359 „Dėl žemės našumo vertinimo atnaujinimo“ (Žin., 2007, Nr. 87-3468).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas