Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

ekològiškų žẽmės kio ir masto gamini paruošmas

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Žemės ūkio produktų konservavimas ir (arba) perdirbimas, taip pat jų pakavimas ir (arba) fasavimas, ženklinimas, kai siekiama nurodyti, kad buvo naudojami šviežių, konservuotų ir (arba) perdirbtų produktų ekologinės gamybos metodai.

ENpreparation of organic agricultural and food products
DEAufbereitung f von ökologischen Landwirtschafts- und Lebensmittelprodukten
FRpréparation f des produits agricoles et alimentaires biologiques
RUподготовка f экологических сельскохозяйственных и пищевых продуктов

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-253 „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl ekologinių žemės ūkio taisyklių patvirtinimo ir ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos proceso ir produkcijos sertifikavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 74-2561).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas