Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

avánsinė peno gamýbos kvot aukciòno moka

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Pinigų suma, kurią sumoka pieno gamybos kvotos pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo prieš pieno gamybos kvotų aukcioną kaip garantiją, kad aukcione laimėtą kvotą jis nupirks. Avansinės įmokos dydis yra 0,05 Lt už kilogramą nuo kvotos pirkimo paraiškoje nurodytos ketinamos įsigyti kvotos.

ENmilk quota pre-auction deposit
DEVorschusseinzahlung f bei der Auktion der Milchproduktionsquoten
FRpaiement m à l'avance aux enchères des quotas laitiers
RUавансовая плата f аукциона по продаже квот на производство молока

Šaltinis: Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3D-495 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 3D-184 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas