Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

dalyvãvimo peno gamýbos kvot aukcionè moka

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Pinigų suma, kurią sumoka pieno gamybos kvotos pirkėjas ir pardavėjas už galimybę dalyvauti pieno gamybos kvotų aukcione.

ENmilk quota auction participation fee
DEGebühr f für die Teilnahme an der Auktion für Milchquoten
FRcommission f de participation aux enchères des quotas laitiers
RUплата f за участие в аукционе по продаже квот на производство молока

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-490 „Dėl Pieno gamybos kvotų aukciono organizavimo ir aukciono organizavimo darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., Nr. 141-5432).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas