Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

kinių gyvnų žénklinimo ir apskaitõs paslaug teikjas

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Asmuo, išklausęs mokymo kursą, turintis teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė registruoti ir ženklinti ūkinius gyvūnus.

ENprovider of farm animal identification and records services
DEKennzeichnung f und Registrierung von Nutztieren durch einen zertifizierten Dienstleister
FRfournisseur m de services d'identification et d'enregistrement des animaux de ferme
RUпоставщик m услуг идентификации и регистрации сельскохозяйственных животнных

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 3D-551 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 120-4568).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas