Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

kinio gyvno žénklinimas

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Ūkinio gyvūno žymėjimas specialiais ausies įsagais, tatuiruote arba mikroschema.

ENmarking of farm animal; marking of farmed animal
DEKennzeichnung f landwirtschaftlicher Nutztiere
FRmarquage m des animaux de ferme
RUмаркировкa f сельскохозяйственного животного

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 3D-6 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas