Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

bioetanòlio gamýbos monė

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, turintys alkoholio produktų gamybos licenciją ir iš etilo alkoholio gaminantys bioetanolį.

ENbioethanol production plant
DEBioethanolerzeugungsanlage f
FRusine f de production de bioéthanol
RUзавод m по производству биоэтанола; завод m биоэтанола

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. 1031 „Dėl pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmės etilo alkoholio, skirto bioetanolio, kuris bus naudojamas Europos Sąjungos degalų sektoriuje, gamybai, pardavimo konkursuose, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas