Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

bùlvių krakmõlo gamýbos monė

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Bet kurio fizinio arba juridinio asmens Europos Sąjungos valstybės teritorijoje įsteigta įmonė bulvių krakmolui gaminti, gaunanti Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1868/94 5 straipsnyje nurodytą kvotos dalį ir priemoką.

ENundertaking producing potato starch; potato starch production plant
DEKartoffelstärkeerzeugungsbetrieb m
FRféculerie f de pommes de terre
RUзавод m по производству картофельного крахмала; предприятие n по производству картофельного крахмала; предприятие n картофельного крахмала

Šaltinis: Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2236/2003, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1868/94, nustatančio bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemą, išsamias taikymo taisykles.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas