Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

ekològiškų žẽmės kio ir masto prodùktų pérdirbimo monė

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos sertifikavimo įstaigos sertifikuota įmonė, atitinkanti teisės aktų, reglamentuojančių ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą, reikalavimus, kuri superka ekologišką žaliavą iš sertifikuotų gamintojų ir (ar) perka iš sertifikuotų supirkimo arba perdirbimo įmonių, ją perdirba ir gamina ekologiškus produktus.

ENprocessing enterprise of organic agricultural and food products
DEzertifiziertes Unternehmen n für die Weiterverarbeitung von ökologischen Landwirtschafts- und Lebensmittelprodukten
FRétablissement m de transfornation de produits agricoles et alimentaires écologiques
RUпредприятие n по переработке экологических сельскохозяйственных и пищевых продуктов

Šaltinis: Duomenų apie pieną ir pirno gaminius teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-416.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas