Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

Báltijos jros prekrantė

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Baltijos jūros dalis nuo kranto linijos iki 20 m gylio izobatos.

ENcoastal Baltic Sea
DEKüsten pl der Ostsee; Ostseeküsteküstengewässer hinter 20 m Tiefenlinie
FRcôtière f de la mer Baltique
RUприбережье n Балтийского моря; прибрежная часть f Балтийского моря

Šaltinis: Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-291 (2009 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-500 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas