Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

sandėliúojamų prẽkių regstras

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Įrašų sistema, kuria rodoma priimtų saugoti prekių judėjimo ir kokybės pokyčių apskaita.

ENregistry of warehoused commodities
DEVerzeichnis n der eingelagerten Güter
FRregistre m des marchandises entreposées
RUреестр m складируемых товаров

Šaltinis: Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymas Nr. IX-1046 (Žin., 2002, Nr. 74-3139; 2010, Nr. 70-3469) (2010-05-27 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas