Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

jáunojo kininko įsikūrmas

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Procesas, kai jaunesnis kaip 40 metų amžiaus fizinis asmuo registruotoje žemės valdoje (ūkyje) susikuria sąlygas, reikalingas ūkininkauti toje vietovėje. Jaunojo ūkininko įsikūrimo pradžia laikoma paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ pateikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos data.

ENsetup of young farmer; setting-up of young farmer; establishment of young farmer
DENiederlassung f eines Junglandwirtes
FRinstallation f du jeune agriculteur; établissement m du jeune agriculteur
RUсоздание n хозяйства молодого фермера

Šaltinis: Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas