Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

dvidãlis sandėliãvimo liùdijimas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Iš dviejų dalių – sandėliavimo liudijimo ir įkeitimo liudijimo – sudarytas nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė disponuoti sandėlyje saugomomis prekėmis. Sąvoka „dvidalis sandėliavimo liudijimas“ atitinka Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse vartojamą sąvoką „dvigubas sandėliavimo liudijimas“.

ENdouble warehousing certificate
DEDoppel-Warehousing-Zertifikat n
FRdouble certificat m d'entrepôt
RUдвойное складское свидетельство n

Šaltinis: Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymas Nr. IX-1046 (Žin., 2002, Nr. 74-3139; 2010, Nr. 70-3469) (2010-05-27 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas