Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

avi veislininkỹstės apskaità

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Zootechninės apskaitos dalis, kurią sudaro avių kilmės, vystymosi, fiziologinės būklės, veislinių savybių, eksterjero, konstitucijos duomenys ir produktyvumo rodiklių registravimo sistema.

ENsheep breeding records; breeding records of sheep
DEDatenregistrierungssystem n zur Erfassung der Schafzucht
FRdossier m d'élevage de moutons
RUплеменной учёт m овец

Šaltinis: Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 1A-24 „Dėl Avių vertinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 9-382).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas