Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

kinių gyvnų apskaità

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnaluose arba kompiuterinėje laikmenoje daromi įrašai apie laikymo vietoje esančius ūkinius gyvūnus, jų perkėlimą ir kaitą.

ENrecords of farm animals; farm animal records; farm animal traceability records
DEDatenregistrierungssystem n zur Erfassung der Nutztiere
FRfichier m de traçabilité du bétail; enregistrement m des animaux de ferme
RUрегистрация m сельскохозяйственных животнных; система f регистрации сельскохозяйственных животнных

Šaltinis: Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-6 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas