Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

savõs gamýbos žẽmės kio ir masto prodùktai

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Savo ūkyje išauginti, apdoroti ar perdirbti, pagaminti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai, taip pat savo ūkyje išauginti ekologiški, išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktai, tautinio paveldo žemės ūkio ir maisto produktai ir natūraliai užaugusios ar užaugintos miško uogos, arbatžolės, prieskoniai, vaistažolės, grybai, skirti žmonių mitybai ir (ar) paruošti žmonėms vartoti.

ENagricultural and food products of own production; own produced agricultural and food products
DElandwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel pl aus eigener Herstellung
FRproduits m pl agricoles et les denrées alimentaires de la ferme; produits m pl agricoles et les denrées alimentaires fermiers
RUсельскохозяйственные и пищевые продукты m pl произведённые на ферме; сельскохозяйственные и пищевые продукты m pl собственного производства

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2443).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas