Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

specialióji šmoka

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka, skiriama už Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės skerdykloje paskerstą ar į trečiąsias šalis eksportuotą 9 ir daugiau mėnesių amžiaus bulių.

ENspecial premium
DESonderprämie f
FRprime f spéciale
RUспециальная премия f

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 3D-476 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 3D-352 „Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius mokėjimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 100-3870).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas