Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

augalininkỹstės prodùkcijos vert

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Augalininkystės produkcijos piniginė išraiška.

ENcrop production value; value of crop production
DEWert m der pflanzlichen Produktion; Wert m der Planzenproduktion; Wert m der pflanzlichen Erzeugung
FRvaleur f de la production végétale; valeur f de la production des cultures
RUстоимость f продукции растениеводства

Šaltinis: Nacionalinė 2007–2013 metų kaimo plėtros strategija.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas