Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

už peno gamýbos kvotõs višijimą moktina sumà

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Pagal Europos Sąjungos teisės aktus nustatoma suma, kurią privalo sumokėti gamintojas, prisidėjęs prie valstybei nustatytos tam tikrų kvotos metų pieno pardavimo perdirbti ir (arba) pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos viršijimo.

ENamount due for payment for exceeding the milk production quota
DEGebühr f für die Überschreitung der Quote
FRmontant m payable pour le dépassement du quota de production du lait
RUсумма f, подлежащая выплате за превышение квоты на производство молока

Šaltinis: Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3D-495 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 3D-184 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas