Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

ekològiškų žẽmės kio ir masto prodùktų tvakymas

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimas ir (ar) realizavimas.

ENhandling of organic agricultural and food products; processing and marketing of organic agricultural and food products
DEVerarbeitung f und Vertrieb ökologischer Landwirtschafts- und Lebensmittelprodukte
FRmanutention f de produits agricoles et alimentaires écologiques
RUведение n хозяйства экологических сельскохозяйственных и пищевых продуктов

Šaltinis: Ekologinio žemės ūkio taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 (Žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-11 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas