Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

buhaltèrinė sskaita

Sritis: Finansai

Informacijos kaupimo ir grupavimo būdas ūkio subjekto turtui, nuosavam kapitalui, finansavimo sumoms, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms nustatyti per ataskaitinį laikotarpį.

ENfinancial account
DEFinanzkonto n
FRcompte m financier
RUбухгалтерский счёт m; счёт m бухгалтерского учета

Šaltinis: Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574 (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2003, Nr. 73-3347, Nr. 123-5586; 2007, Nr. 68-2654; 2008, Nr. 82-3236, Nr. 137-5371; 2011, Nr. 71-3367, Nr. 121-5707, Nr. 163-7761); 2012, Nr. 132-6647 (2012-11-06 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas