Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

saugùs pãšaras

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Pašaras, naudojamas įprastomis gamintojo nustatytomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti naudojimo sąlygomis, įskaitant ir kitokį gamintojo nurodytą naudojimą, nesukelia jokios rizikos arba gali kelti gyvūnų gyvybei ir sveikatai ne didesnę riziką negu ta, kuri teisės aktų nustatyta kaip leidžiama ir laikoma atitinkančia tinkamą šių gyvūnų apsaugą, kai įvertinta: 1) pašaro sudėtis, pakuotė ar fasuotė, gamybos ir naudojimo tvarka, priežiūra naudojant; 2) poveikis kitiems pašarams, jei jie bus naudojami kartu; 3) pašaro pateikimas naudotojui, naudojimo instrukcija ir kita gamintojo pateikta informacija; 4) poveikis jautriems gyvūnams, kuriems tas pašaras gali būti kenksmingas; 5) pašaro tinkamumo naudoti laikas.

ENsafe feedingstuff
DEsichere Futtermittel pl
FRaliment m sans danger
RUбезопасный корм m

Šaltinis: Lietuvos Respublikos pašarų įstatymas Nr. VIII-1610 (Žin., 2000, Nr. 34-952, Nr.61-1834; 2004, Nr. 73-2541; 2010, Nr. 12-560, Nr. 137-6995) (2010-11-04 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas