Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

Jungtnių Taut masto ir žẽmės kio organizãcija (JTMŽŪO)

Sritis: Organizacijos, tarptautiniai susitarimai

Viena didžiausių specializuotų Jungtinių Tautų organizacijų, įsteigta 1945 m., kurios paskirtis – pasaulio gyventojų aprūpinimo maistu užtikrinimas, žmonių mitybos ir gyvenimo lygio gerinimas, maisto ir kitų žemės ūkio produktų gamybos bei paskirstymo didinimas, kaimo gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimas, pasaulinės ekonomikos plėtros skatinimas, bado, kaip žmonijos problemos, išsprendimas. Organizacija padeda besivystančioms ir pereinamojo laikotarpio šalims modernizuoti ir plėtoti žemės ūkį, miškininkystę ir žvejybą; suteikia pagalbą šalims kuriant žemės ūkio politiką, įstatymus, nacionalines strategijas kaimo plėtros ir bado panaikinimo srityse; perduoda žinias, įgyvendindama tūkstančius projektų (kasmet apie 2000) įvairiose šalyse.

ENFood and Agriculture Organization of the United Nations (UN FAO)
DEErnährungs- und Landwirtschaftsorganisation f der Vereinten Nationen
FROrganisation f des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (ONUAA)
RUПродовольственная и сельскохозяйственная организация f Объединенных Наций (ООН ФАО)

Šaltinis: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas