Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

mškas

Aprobuotas

Sritis: Kitos sritys

Žemė, kurioje medžių lajų danga uždengia daugiau kaip 10 proc. didesnio nei 0,5 ha ploto sklypo, o medžių aukštis siekia ne mažiau kaip 5 m, taip pat žemė, kurioje yra medžių, galinčių pasiekti tokį aukštį. Prie miško priskiriami dėl žmogaus veiklos ar gamtinių priežasčių atsiradę laikinai neapželdinti plotai, jei tikimasi, kad jie virs mišku, taip pat atkuriamų miškų teritorijos, kuriose medžių lajų danga dar nėra pasiekusi 10 proc. miško dangos ploto, tačiau tikėtina, kad jį pasieks ir medžiai išaugs iki 5 m aukščio. Prie miško priskiriami miško keliai, priešgaisrinės juostos ir kiti nedideli atviri miško plotai; nacionalinių parkų miškai, gamtos rezervatai ir kitos miške esančios teritorijos, turinčios ypatingą aplinkos, mokslinę, istorinę, kultūrinę ar dvasinę vertę. Prie miško priskiriamos vėjavartos ir vėjalaužos, užimančios didesnį kaip 0,5 ha plotą, kurio plotis siekia daugiau kaip 20 m, taip pat plantacijos, auginamos miškų arba apsaugos tikslais. Mišku nelaikoma žemė, daugiausia naudojama žemės ūkio ar miesto reikmėms, taip pat medžių grupės žemės ūkio gamybos ir agrarinės miškininkystės sistemose, miesto parkai ir sodai.

ENforest
DEWald m
FRfôret f
RUлес m

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 3D-59 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-586).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas