Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

kio gyvulininkỹstės prodùkcijos vert

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Gyvulininkystės produkcijos vertė, į kurią įtraukiama ūkio parduotos produkcijos vertė, atlyginimo natūra vertė, suvartotų maistui ir sunaudotų ūkyje produktų vertė, gyvulių vertės pokyčiai nuo metų pradžios iki pabaigos, gyvulininkystės produktų atsargų vertės pokyčiai nuo metų pradžios iki pabaigos (vertė metų pabaigoje minus vertė metų pradžioje) ir atimama nupirktų gyvulių vertė.

ENfarm's livestock production value; value of farm livestock production
DEWert m der tierischen Produktion des Landwirtschaftsbetriebes; Wert m der tierischen Erzeugung des Landwirtschaftsbetriebes; Tierproduktionswert m des Landwirtschaftsbetriebes; Tierproduktionswert m der Farm
FRvaleur f de la production animale d'exploitation; valeur f de la production animale de la ferme
RUстоимость f продукции животноводства хозяйства

Šaltinis: Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2012 = FADN survey results 2012. – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2013, p. 18. ISSN 2029-1221.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas