Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

ū́kio kiñtamosios ìšlaidos

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Ūkio išlaidos, kurių dydis priklauso nuo gamybos apimties ir kurias galima nesunkiai priskirti vienai ar kitai produkcijos rūšiai (pašarai, trąšos, sėklos, chemikalai ir kt.). Ūkyje sunaudotos savos gamybos organinės trąšos į išlaidas neįtraukiamos.

ENfarm variable costs
DEvariable Kosten pl des Landwirtschaftsbetriebes; variable Kosten pl der Farm
FRcoûts pl variables d'exploitation; coûts pl variables de la ferme; frais pl variables d'exploitation; frais pl variables de la ferme
RUпеременные затраты pl хозяйства; переменные издержки pl хозяйства

Šaltinis: Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2012 = FADN survey results 2012. – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2013, p. 19. ISSN 2029-1221.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas