Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

ū́kio ilgalaĩkis tur̃tas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Ūkio turtas, kurį sudaro žemė, veisliniai gyvuliai (melžiamos ir kitos karvės, telyčios bandai atkurti, paršavedės, ožkos vedeklės, ėriavedės), daugiamečiai sodiniai, pastatai ir technika, kvotos.

ENfarm fixed assets; farm long-term assets
DEAnlagevermögen n des Landwirtschaftsbetriebes; Anlagevermögen n der Farm
FRvaleurs f pl immobilisées d'exploitation; valeurs f pl immobilisées de la ferme; actifs m pl immobilisés d'exploitation; actifs m pl immobilisés de la ferme
RUдолгосрочные активы m pl хозяйства; основные средства n pl хозяйства; долгосрочное имущество n хозяйства

Šaltinis: Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2012 = FADN survey results 2012. – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2013, p. 20. ISSN 2029-1221.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas