Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

kio núosavas kapitãlas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Kapitalas, kuris gaunamas iš ūkio nuosavo turto atėmus kreditus ir skolas.

ENfarm net worth; farm equity capital; farm net assets
DEEigenkapital n des Landwirtschaftsbetriebes; Eigenkapital n der Farm
FRcapitaux m pl propres d'exploitation; capitaux m pl propres de la ferme; capital m propre d'exploitation; capital m propre de la ferme
RUсобстенный капитал m хозяйства

Šaltinis: Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2012 = FADN survey results 2012. – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2013, p. 20. ISSN 2029-1221.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas