Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

bendrósios žẽmės kio poltikos ram̃sčiai

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Sinonimas: BŽŪP ramsčiai

Bendroji žemės ūkio politika įgyvendinama dviejų ramsčių sistema: pirmasis ramstis apima rinkos reguliavimo priemones ir paramą ūkiams, antrasis ramstis – kaimo plėtros politiką.

ENpillars of the common agricultural policy
DESäulen f pl der gemeinsame Agrarpolitik
FRpiliers m pl de la politique agricole commune
RUстолпы m pl единой сельскохозяйственной политики Европейского сообществa

Šaltinis: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas