Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

jaunàsis kininkas

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Asmuo, kuris teikdamas paramos paraišką atitinka šiuos reikalavimus: yra jaunesnis kaip 40 metų, bet ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus; turi pakankamai profesinių įgūdžių ir kompetencijos; pateikia ūkininkavimo veiklos plėtros verslo planą; pirmą kartą kuriasi kaip žemės ūkio valdos ir ūkio valdytojas savo vardu; yra įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip 2005 m. gegužės 16 d.

ENyoung farmer
DEjunger Landwirt m
FRjeune exploitant m agricole; jeune paysan m
RUмолодой фермер m

Šaltinis: Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-345.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas