Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

dárbo sutarts

Sritis: Ekonomika

Darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kai darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikrą darbą (atitinkantį jo profesiją ir kvalifikaciją) arba eiti tam tikras pareigas, laikydamasis nustatytos vidaus darbo tvarkos, o darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį ir garantuoja darbo sąlygas, numatytas darbo įstatymuose, kolektyvinėje sutartyje ar kituose teisės aktuose.

ENwork contract; labour contract; employment contract; contract of employment
DEArbeitsvertrag m; Dienstvertrag m
FRcontract m de travail
RUтрудовой договор m; трудовое соглашение n

Šaltinis: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas