Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

jurdinių asmen regstras

Sritis: Ekonomika

Pagrindinis valstybės registras, kuriame registruojami juridiniai asmenys, kaupiami, saugomi ir tvarkomi su jais susiję duomenys bei dokumentai.

ENRegister of Legal Entities
DERegister n der juristischen Personen; Register n juristischer Personen; Unternehmensregister n
FRregistre m des personnes morales; registre m des personnes juridiques; registre m des entreprises
RUрегистр m юридических лиц

Šaltinis: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymas 2001 m. birželio 12 d. Nr. IX-368 (Žin., 2001, Nr. 55-1940; Žin., 2009, Nr. 67-2689; 2010, Nr. 139-7101) (2010-11-12 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas