Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis..5678910..
ekonomika
ekonomikos ciklas
ekonomikos nuosmukis
ekonomikos pakilimas
ekonomikos sistema
ekonominė politika
ekonominė veikla
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)
ekonominis gyvybingumas
ekosistema
eksperimentas
eksportas
eksporto deklaracija
eksporto kainų indeksas (EKI)
eksporto kvota
eksporto licencija
eksporto muitas
eksporto ribojimas
eksporto skatinimas
eksportuotų prekių vieneto vertės indeksas
ekstrapoliavimas
ekstrastatas
elektroninė paslauga
elektroninė prekyba
elektroninė valdžia
elektroniniai pinigai
elektroninis statistikos formuliaras
elementarusis kainų indeksas
embargas
emisija
emitentas
erdviniai duomenys
ES bendroji prekybos politika
ES bendroji rinka
ES Taryba
etiketavimas
etiketė
euras
euroobligacija

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas